KFUMs Idrætsforbund

Repræsentantskabsmøde


Dato og tid

Lørdag d. 21. april 2018 kl. 10:00 til 14:00

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 15. april 2018 kl. 23:00

Sted

Hellebjerg Idrætsefterskole
Jens Engbergs allé 4
7430 Juelsminde

Arrangør

KFUMs Idrætsforbund
+45 51721500
kfumid@kfumid.dk

Indkaldelse
Lørdag d. 21. april kl. 10:00 på Hellebjerg Idrætsefterskole

Hermed indkaldes du til det årlige repræsentantskabsmøde, og det er som tidligere år på Hellebjerg Idrætsefterskole, Jens Engbergs Allé 4 i Juelsminde.

Vær opmærksom på de nye varsler, som blev vedtaget sidste år. Første indkaldelse udsendes senest seks uger før repræsentantskabsmødet, og senest to uger før mødet udsendes program med beretninger.   Vi håber, at mange foreninger kommer for at høre og debattere formandens og bestyrelsens beretning samt udvalg og projekter. Der serveres en god frokost i forbindelse med mødet.  

Alle medlemmer af lokale KFUM idrætsforeninger har ret til at deltage i repræsentantskabsmødet Alle foreninger har stemmeret afhængig af foreningens størrelse       

 • Foreninger med 1-25 medlemmer har 1 stemme
 • Foreninger med 26-50 medlemmer har 2 stemmer
 • Foreninger med 51-100 medlemmer har 3 stemmer
 • Foreninger med 101-300 medlemmer har 4 stemmer
 • Foreninger med 301-500 medlemmer har 6 stemmer
 • Foreninger med over 500 medlemmer har 8 stemmer

Foreningens repræsentant kan stemme (med det angivne stemmetal) med en fuldmagt fra foreningens formand, eller naturligvis ved formandens tilstedeværelse. Efterskoler som er medlem af idrætsforbundet har to stemmer og kan ligeledes stemme med fuldmagt fra skolens formand Stemmeret forudsætter at foreningens kontingentet til forbundet for 2018 er betalt inden d. 21.april.  

Dagsorden for repræsentantskabsmødet

 1. valg af dirigent.
 2. beretning fra Forbundsbestyrelsen til godkendelse.
 3. beretning fra faste udvalg til godkendelse.
 4. forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fremlæggelse af indeværende årsbudget.
 5. fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
 6. beretning fra Amatør- og Ordensudvalget.
 7. behandling af indkomne forslag.
 8. valg af medlemmer til Forbundsbestyrelsen (jvf. § 11, stk. 1).
 9. valg af 1 suppleant for 1 år til forbundsbestyrelsen.
 10. valg af medlem og suppleanter til Amatør- og Ordensudvalget.
 11. valg af revisor.
 12. fastsættelse af sted for repræsentantskabsmødet det næstfølgende år.
 13. eventuelt

Valg til forbundsbestyrelsen (pkt. 8.)
Formand:     Kasper Jepsen, Silkeborg KFUM fodbold (genopstiller) Medlem:      Lars Thomsen, Team Haderslev KFUM (genopstiller)                                      Mark Gammeljord, Aalborg KFUM håndbold (genopstiller)

Valg af ekstra næstformand (pkt. 8.)

Jonas Jeppesen indstilles af bestyrelsen til at fungere som næstformand for et år jf. § 11 stk. 1.  

Valg af suppleant til forbundsbestyrelsen (pkt. 9.)

Carina Kallan, Kolding KFUM (på valg for et år)  

Valg af medlemmer til Amatør- og Ordensudvalget (pkt. 10 )
  Medlem:          Finn Kristensen, (på valg for tre år)
Suppleant:       Irma Jensen, Grynderup KFUM IF (på valg for et år) Suppleant:       Søren Nørgaard, SKF KFUM, (på valg for et år) Suppleant:       Marthinus Clausen, Nøvling KFUM, (på valg for et år)  

Valg af revisor (pkt. 11) Ernst & Young, (på valg for et år)  

Vi gør venligst opmærksom på, at:

 • Forslag til behandling undr pkt. 7 skal fremsendes skriftligt så forbundskontoret har modtaget det senest d. 24. marts
 • Kandidater der opstiller til valg under pkt. 8 - 11 skal på samme måde fremsendes skriftligt, således at de er forbundskontoret i hænde senest d. 24. marts
 • De ovenstående to punkter kan stilles af medlemsenhederne og dvs. medlemsforeningens/skolens politiske organ
På forbundsbestyrelsens vegne
Kasper Jepsen, formand

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

KFUMs Idrætsforbund
+45 51721500
kfumid@kfumid.dk